Verhalen
Van duurzame doelen naar duurzame daden

Van duurzame doelen naar duurzame daden

VodafoneZiggo's rol in de maatschappij

VodafoneZiggo heeft volop ambitie. Ook op het gebied van duurzaamheid. Verwacht hierover geen wollige praatjes of zonnige plaatjes. Liever praten we in klare taal over het behalen van tastbare targets. Marloes Vierkant en Eelco Ploum vertellen over onze duurzaamheidsplannen, én over hoe we die waarmaken.

Laten we beginnen met de plannen. "In 2025 willen we onze milieu-impact halveren ten opzichte van 2018", vertelt CSR manager Marloes Vierkant. "En we zitten op koers. Eind 2021 staat de teller namelijk al op een 33% vermindering van onze totale CO2-emmisie. Om dit te bereiken ondernemen we ontzettend veel. Al onze programma's op het gebied van duurzaamheid zijn onder te verdelen in drie categorieën: onze operatie, onze mensen en onze producten."

Operatie
"Onder 'operatie' verstaan we vooral de energie die nodig is om VodafoneZiggo te laten functioneren. Energy coördinator Eelco Ploum kan hier alles over vertellen. "Een mooie binnenkomer is dat we 100% op groene stroom draaien. Belangrijk, want VodafoneZiggo kun je qua energieverbruik vergelijken met de stad Eindhoven. 91% daarvan gaat naar ons netwerk.

"Het uitschakelen van 3G heeft een besparing opgeleverd van ruim 6%", vervolgt Marloes. "Daarnaast zetten wij bij de modernisering van ons netwerk energie efficiëntere apparatuur in en maken we gebruik van slimme software om het energieverbruik terug te dringen.

Bij alle operationele activiteiten hanteert VodafoneZiggo vier doelen: 20% energie besparen in 2024 ten opzichte van 2020, jaarlijks 2% energie-efficiënter worden, 35% CO2-emissie reduceren ten opzichte van 2020 en blijven inzetten op energie uit hernieuwbare bronnen. Op al deze fronten zit het bedrijf op koers.
Mensen
"Onder 'mensen' verstaan we alles dat we als organisatie zelf doen", zegt Marloes. "Met 7.000 mensen aan personeel kunnen we hiermee een groot verschil maken. Dus kijken we nauwkeurig naar ons gedrag en verbruik. Van elektrisch vervoer voor onze monteurs tot openbaar vervoer voor ons kantoorpersoneel. Over kantoren gesproken, natuurlijk werken we ook steeds meer thuis. We organiseren ook een jaarlijks intern online festival, bestaande uit presentaties en workshops over duurzaamheid, verantwoordelijkheid en diversiteit. Zo maken we onze mensen meer bewust van de keuzes die ze kunnen maken om duurzamer te werken en leven."

Producten
"Onder 'producten' verstaan we alles wat er nodig is om onze diensten voor klanten mogelijk te maken. Van de telefoons die we via Vodafone aanbieden, tot de mediaboxen en netwerkkabels van Ziggo. We bieden onze klanten inruildeals, zodat hun oude apparaten weer bij ons terecht komen. Ook 80% van de mediaboxen komt al bij ons terug voor een tweede leven. Onze verpakkingen worden duurzamer en kleiner, zodat vervoerders minder ritten maken. En ook voor onze zakelijke klanten bieden we steeds meer duurzame oplossingen."

Parijs
Op de klimaattop in Parijs is afgesproken dat de aarde maximaal anderhalve graad opwarmt. Het Science Based Targets initiative (SBTi), opgericht door onder andere de United Nations en het WNF, stelde een lijst met afspraken op waar bedrijven zich aan kunnen committeren om aan die klimaatafspraken te voldoen. Marloes: "Wij doen mee, en voor de validatie neemt SBTi ons onder de loep. Van onze datacentra, infrastructuur, kantoren en winkels, tot aangekochte goederen en diensten, zakelijk verkeer en omgang met oude producten. Elke steen wordt omgedraaid om te zien of we doen wat we beloofd hebben. Zo zijn we verzekerd van tastbare vooruitgang en echte resultaten."

Lees meer over VodafoneZiggo's rol in de samenleving

PPP