Verhalen
Digitale vaardigheden in de rugzak

Digitale vaardigheden in de rugzak

Louise Meijer pleit voor toekomstgericht lessenpakket

Elk voorjaar zie je ze overal: de vlaggen die uithangen met schooltassen eraan. Groot of klein, in dorpen en steden door heel Nederland, overal gelukkige leerlingen en studenten die zijn geslaagd! Op naar een nieuwe, opwindende toekomst met een –figuurlijke- rugzak vol kennis.

Maar wat zit er tegenwoordig in die volle rugzak? De tijd van op school vooral leren lezen, schrijven en rekenen – dat is iets van onze grootouders. Gelukkig zitten tegenwoordig ook steeds vaker digitale vaardigheden in die rugzak. Want nu de technologische veranderingen in onze samenleving zich razendsnel voltrekken wordt digitale geletterdheid steeds belangrijker. Voor jezelf, voor je kansen op de arbeidsmarkt later, voor je persoonlijk geluk, en voor het samenleven met anderen.

Louise_Meijer

Het is daarom van wezenlijk belang dat we jongeren leren hun digitale vaardigheden te vergroten zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Alleen zit digitale geletterdheid nog niet in de rugzak van iédereen. Mede omdat het nog geen vast onderdeel is van het schoolcurriculum. Dat bevestigt onlangs gepubliceerd OESO-onderzoek waaruit blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse kinderen niet heeft geleerd hoe ze feitelijke informatie kunnen herkennen. Willen we echter voor iedereen gelijke kansen creëren, dan moeten álle kinderen hier goed onderwijs in krijgen.

Met haar diensten en producten bevindt VodafoneZiggo zich in het hart van de digitalisering. Als ondernemers zijn we ongeduldig, dat zit in onze genen. De vraag die wij onszelf voortdurend stellen is: kan het sneller? Hoe kunnen diverse partijen – geregisseerd door het onderwijs - nu al bijdragen om te zorgen dat we het liefst nog morgen in het curriculum worden opgenomen als leergebied met kerndoelen en examenprogramma's?

Zolang digitale vaardigheden niet structureel op scholen wordt aangeboden biedt VodafoneZiggo programma's aan zodat iedereen veilig en bewust online kan zijn. Zo ontwikkelden we samen met partners in 2017 het gratis lesprogramma ‘Online Masters’ waarin leerlingen in verschillende modules leren over digitaal creëren, digitaal bewustzijn en privacy. Dit programma breiden we regelmatig uit en houden we actueel. De relevantie van onze programma's toetsen we continue bij het onderwijs, zo kunnen we tegemoetkomen aan hun behoeften. Bijna een kwart van de basisscholen en maar liefst zes van de tien scholen in het voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld voor dit programma. Sinds de start, vier jaar geleden, heeft al een half miljoen jongeren langs deze weg les gekregen. Daar zijn we best een beetje trots op, want we vinden het belangrijk dat álle jongeren – ook op school - in gesprek zijn over vaardig, veilig en bewust online zijn.

We zijn met veel partijen in gesprek om de invoering van digitale geletterdheid in reeds bestaande leergebieden versneld groen licht te geven. Dat maakt het mogelijk om vandaag samen te bespreken hoe wij – ook vanuit bedrijfsleven- verder kunnen supporten afhankelijk van de behoefte. Bijvoorbeeld door het trainen van leraren of praktijk expedities verzorgen naar VodafoneZiggo. Wij staan met heel veel andere partijen klaar om te helpen bij de invoering, met als gezamenlijk doel al onze kinderen zo snel mogelijk ook digitale skills in hun rugzak mee te geven.

En als de politiek ertoe besluit om digitale geletterdheid versneld in het curriculum op te nemen, zetten we met elkaar een reuzenstap en kan de vlag uit, wat mij betreft op alle gebouwen van Nederland.

Louise Meijer,
Directeur CSR VodafoneZiggo en voorzitter Vodafone Foundation