Samenleving
Diversiteit

Diversiteit

Diversiteit & Inclusie
VodafoneZiggo is een Nederlands bedrijf met twee buitenlandse moeders. VodafoneZiggo is een van grootste bedrijven in de telecomsector en dus een belangrijke werkgever in Nederland. Onze werkzaamheden zijn divers, onze klanten en onze mensen ook. Verschillende kwaliteiten, perspectieven en achtergronden brengen discussie op gang. En discussie leidt tot innovatie. Innovatie is niet mannelijk of vrouwelijk, niet zwart of wit. Innovatie is de toekomst, dankzij de diversiteit en inclusie van nu.

VodafoneZiggo richt zich op de vier pijlers, namelijk LGBT+, vrouwen (Gender), mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en etniciteit.

LGBT+
Binnen VodafoneZiggo bestaat een intern Friends of LGBT+-netwerk. Vanuit dit netwerk zijn er goede connecties met het internationale netwerk van LGBT+-collega's van onze moederbedrijven: Liberty Global en Vodafone Group. VodafoneZiggo is lid van Workplace Pride en Corporate Queer. Met deze partners organiseren we interne workshops en bijeenkomsten om zo een open cultuur te creëren met betrekking tot LGBT+.

Ook buiten het eigen bedrijf is VodafoneZiggo actief voor de LGBT+-gemeenschap, onder de naam Queers Connected. Zo zijn wij partner van de Pride Business Club Amsterdam, Corporate Queer en de trotse hoofdsponsor van de Utrecht Canal Pride. Daarnaast heeft VodafoneZiggo in 2019 het mogelijk gemaakt dat de Paarse Vrijdagkrant op scholen in Nederland beschikbaar is gesteld en waar we ook op onze kantoren alle aandacht hebben gegeven.

Vrouwen
Een goede balans tussen mannen en vrouwen in de organisatie leidt tot betere beslissingen en draagt ​​bij aan meer innovatie. Dat is de sterke overtuiging van VodafoneZiggo. Daarom werken wij er hard aan om de man/vrouw-verdeling in alle functies, niveaus en afdelingen te verbeteren. In 2019 was 28% van onze topmanagers vrouw. Dit percentage weerspiegelt het aandeel vrouwen in de hele organisatie, dat ook 28% was. We zijn ons ervan bewust dat er nog relatief weinig vrouwen in de telecomsector werken en we doen ons best om hierin verandering te brengen.

VodafoneZiggo sloot zich bijvoorbeeld aan bij het 'Talent to the Top'-initiatief en beloofde meer vrouwen naar de top te laten doorstromen. In het Discover Traineeship, ons trainingsprogramma voor jonge talenten, is de verhouding tussen mannen en vrouwen 50/50. VodafoneZiggo neemt actief deel aan Internationale Vrouwendag op 8 maart en organiseert sinds 2019 ook een Girls Day, waarbij jonge meiden VodafoneZiggo bezoeken en kennismaken met telecom.

Arbeidsparticipatie
VodafoneZiggo biedt mensen met een arbeidsbeperking een volledige baan die past bij hun behoeften en mogelijkheden. We overbruggen de afstand tot de arbeidsmarkt door passend werk te bieden, waarmee ze onderdeel uitmaken van een team.

We zijn ons bewust dat voor veel nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking een baan bij VodafoneZiggo een leuke maar ook spannende uitdaging is. Daarom kunnen zowel zij als hun leidinggevenden gebruik maken van een interne jobcoach die de gang van zaken bespreekt en die, waar nodig, extra ondersteuning geeft bij de invulling van de baan. Ook kunnen de medewerkers extra ondersteuning krijgen vanuit het scholingsprogramma FutureFit. Dit programma helpt de start op de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Omdat niet alle functies geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, kiest VodafoneZiggo er bewust voor om daar waar mogelijk ook inkoop te doen bij sociale ondernemers (PSO 30+ gecertificeerd). Wij hebben hierin onze partners gevonden bij Complementair, Onbeperkt aan de Slag en De Knuffelfabriek.

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNO beoordeelt jaarlijks het beleid dat VodafoneZiggo voert voor het aannemen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Het resultaat presenteert TNO in de Prestatieladder voor Sociaal Ondernemerschap (PSO), een meetinstrument dat laat zien hoe een bedrijf scoort op sociaal gebied. Hoe hoger het op de ladder staat, hoe beter een bedrijf presteert. VodafoneZiggo heeft momenteel de 'aspirant-status' en streeft ernaar in 2021 trede-1 van deze ladder te behalen. Om dit te realiseren, werken we onder andere samen met onze partners Energieq en Onbeperkt aan de Slag. Daarnaast zet VodafoneZiggo zich ook buiten de eigen organisatie in voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo zijn we actief partner van de Lucille Werner Foundation, Emma at Work, Energieq – Sterk Sociaal, Onbeperkt aan de Slag, People Power Radio en het netwerk 'Inclusion, What’s next'.

Culturele Diversiteit
VodafoneZiggo is een Nederlands bedrijf met een internationaal imago. We zijn onderdeel van een organisatie met vestigingen in bijna alle delen van de wereld. Daar zijn wij trots op. Deze internationale allure is zichtbaar op de werkvloer, waar mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden samenwerken. Nederlands en Engels worden beide gesproken op de werkvloer, zodat iedereen met elkaar kan communiceren.

De diversiteit binnen VofoneZiggo verrijkt onze organisatie en draagt bij aan meer wederzijds begrip. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van elkaars culturele gebruiken en tradities. Onze mensen hebben toegang tot een stille kamer om vreedzaam te doen wat nodig is vanwege hun religieuze overtuigingen. En alle feestdagen, zoals Kerst, Pascha en Ramadan, worden bij VodafoneZiggo gevierd.

Jaarlijks voert VodafoneZiggo een zogenoemde Heartbeat-enquête uit. Daarin vragen we alle medewerkers of ze zichzelf kunnen zijn op het werk en of ze zich thuis voelen in hun team en bij VodafoneZiggo. De uitkomsten nemen we mee in continue verbetering van ons beleid.

Daarnaast werkt VodafoneZiggo samen met onder andere de Refugee Talent Hub om programma's te ontwikkelen, zodat statushouders in Nederland volwaardige kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van zo'n programma is Python Codemasters of speciale 'meet & greets' om banen of kansen te creëren.